Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Esefjorden Rundt


2012 Liv Urnes frå Balestrand er på veg mot mål.  Foto: Lars Jonas R. Pedersen

VELKOMEN TIL ESEFJORDEN RUNDT 2016

Programbladet / Løpsinvitasjonen 2016 finn du i menyen til høgre. 

Påmelding utan tid (trim)

I Holmen eller ved Tjugum kyrkje frå kl. 10.30 – 13.00. Båtskyss frå Holmen til Tjugum.   
Prisar:
Enkeltpersonar Kr. 200,-
Familie: Kr. 350,-

Påmelding på tid (aktiv)
Vaksne: Kr. 400,-
Studentar opp til og med fylte 22. år:Kr.  300,-

Påmeldinga åpnar 5. april. Du kan melde deg på heilt fram til kl. 19.00 30. april.
Etterpåmelding er mogeleg i startområdet fram til 13.30.
Startnummer ved Tjugum kyrkje - må hentast før kl.13.30. Start aktive kl. 14.15 ved Tjugum kyrkje.

PÅMELDING

KVEN ER PÅMELDT

RESULTATLISTE ESEFJORDEN 2016

Kor mange gonger har du delteke ?

Her kan du sjå kor mange gonger du har delteke på Esefjorden Rundt.

 

Historia til verdas flottaste landevegsløp

Esefjorden Rundt er 8,5 km langt og går på asfalt utan særleg høgdeskilnad. For å komme til startplassen på Tjugum, tek ein skyssbåt frå Holmen (sentrum) over fjorden. Start ved Tjugum kyrkje nær Dragsvik og mål ved festplassen "Balahaugen" ca. 1 km frå sentrum. Esefjorden Rundt vart i 2009 arrangert for 30. gong, og det vart sett ny rekord med til saman 903 registrerte deltakarar.

Esefjorden Rundt starta som eit skirenn den 1. mars i 1931 med 14 deltakarar. Gustav Eggum frå Leikanger vann det første rennet på tida 43.38 minutt. I 1947 brukte Lars L. Ese 31.00 minutt rundt fjorden og sette såleis ny rekord. Denne rekorden vart aldri slegen. Lars L. Ese er mest kjend som skyttarkonge - heile 4 gonger. Den gongen gjekk løypa etter bygdevegen rundt fjorden med start om lag på same staden som i dag. Målområdet var i Holmen der Holmatunet står no. Sigurd Kvikne sette opp ein flott sølvpokal som måtte vinnast 3 gonger. Den første pokalen gjekk i 11 år og vart til slutt vunnen av Ivar Høyvik i 1941. Siste gongen vi finn noko om skirennet "Esefjorden rundt" var i 1956.

Frå 1976 og utover vart det eksperimentert med ymse start- og målstader før løpet fann sin noverande trasé som landevegsløp i 1980. Annie Bersagel, Tjalve IL, har rekorden for damer på 29.08 minutt (2008). Marius Vedvik, Gular IL, har rekorden for menn på 24.31 minutt (2014). Deltakarrekord var i 1986 då 276 sprang på tid.

Esefjorden er omkransa av vakre, men ville fjell. Tjugatoten 1098, Keipen 1399, Vindreken 1273 og Raudmelen 972 moh. Vegen rundt Esefjorden er også ein del av den nasjonale turistvegen over Gaularfjellet. Vi hevdar difor at vi har verdas flottaste landevegsløp. Dei siste åra har det vore aukande interesse for å vere med på landevegsløp som Esefjorden Rundt.

Ein folkefest

Esefjorden Rundt har gjennom åra utvikla seg til å vere ein stor folkefest med over 900 deltakarar. Over halvparten er under 16 år.

Vi legg vekt på å skape eit arrangement for alle – både når det gjeld innhald, fysisk form og alder. Dei siste åra har vi hatt ein spørjekonkurranse for trimmarane der du får teste dei lokale kunnskapane dine. Når det gjeld premiering, freistar vi å halde ein høg standard.

Kvart år stiller ein rutinert arrangørstab opp og gjer ein kjempejobb. For at eit såpass stort arrangementet skal framstå slik vi ynskjer, er vi heilt avhenginge av at mange gjer ein frivillig insats. Esefjorden Rundt har såleis vorte ei festførestilling i Balestrand kvar 1.mai. På spøk er det sagt at dette må vere verda sitt lengste 1.mai-tog.

Vi ynskjer deg god tur rundt Esefjorden onsdag 1. mai 2016.

 

Helsing

Esefjorden Rundt  

 


 

 

 

 

 

 

 

 
Løpsinvitasjonar

ER Hefte 2016.pdf
efr2015.pdf
efr2014.pdf
efr2013.pdf
efr2012.pdf
efr2011.pdf
efr2010.pdf
efr2009.pdf
efr2008.pdf


Lenkjer

2012 Artikkel Sogn Avis
2011 Artikkel Sogn Avis
2010 Biletserie Sogn Avis
2010 Artikkel Sogn Avis
2010 Artikkel NRK
2009, biletserie Sogn Avis
2009, artikkel NRK
2008, Bileteserie Sogn Avis
2008, Artikkel Sogn Avis
2008, Artikkel NRK
2007, Bileteserie, Kjetil Bakken
2007, Bileteserie i Sogn Avis
2007 Artikkel Sogn Avis