Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Esefjorden Rundt


Esefjorden Rundt ein stor folkefest Foto: Lars Jonas R. Pedersen

ESEFJORDEN RUNDT 1. MAI 2020 ER AVLYST

På grunn av koronasituasjonen vedtok regjeringa den 7. april 2020 at alle idretts- og kulturarrangement som ikkje kan ta ivare kravet om to meters avstand og grupper på maksimum fem menneske, vil vere forbode fram til 15.juni 2020, og Esefjorden Rundt 2020 er difor avlyst.

Esefjorden Rundt vil takke alle sponsorar som på ulike måtar støttar oss. Desse er viktige for at Balestrand Idrettslag kvart år klarer å gjennomføre eit såpass stort arrangement. Sjølv om vi diverre måtte avlyse Esefjorden Rundt 2020, skal det bli bra til slutt. 

Balestrand idrettslag vil vurdere å få til eit alternativt opplegg hausten 2020.

 

Følg med på Facebook for dei snøggaste oppdateringane.  

Kor mange gonger har du delteke?

Her kan du sjå kor mange gonger du har delteke på Esefjorden Rundt.

Resultatlister alle år (1979 og utover)

Historia til verdas flottaste landevegsløp

Esefjorden Rundt er 8,5 km langt og går på asfalt utan særleg høgdeskilnad. For å komme til startplassen på Tjugum, tek ein skyssbåt frå Holmen (sentrum) over fjorden. Start ved Tjugum kyrkje nær Dragsvik og mål ved festplassen "Balahaugen" ca. 1 km frå sentrum.

Esefjorden Rundt vert i 2021 arrangert for 41. gong. Rekorddeltaking var i 2009 med til saman 903 registrerte deltakarar.

Esefjorden Rundt starta som eit skirenn den 1. mars i 1931 med 14 deltakarar. Gustav Eggum frå Leikanger vann det første rennet på tida 43.38 minutt. I 1947 brukte Lars L. Ese 31.00 minutt rundt fjorden og sette såleis ny rekord. Denne rekorden vart aldri slegen. Lars L. Ese er mest kjend som skyttarkonge - heile 4 gonger. Den gongen gjekk løypa etter bygdevegen rundt fjorden med start om lag på same staden som i dag. Målområdet var i Holmen der Holmatunet står no. Sigurd Kvikne sette opp ein flott sølvpokal som måtte vinnast 3 gonger. Den første pokalen gjekk i 11 år og vart til slutt vunnen av Ivar Høyvik i 1941. Siste gongen vi finn noko om skirennet "Esefjorden rundt" var i 1956.

Frå 1976 og utover vart det eksperimentert med ymse start- og målstader før løpet fann sin noverande trasé som landevegsløp i 1980. Annie Bersagel, Tjalve IL, har rekorden for damer på 29.08 minutt (2008). Marius Vedvik, Gular IL, har rekorden for menn på 24.31 minutt (2014). Deltakarrekord i aktiv klasse var i 1986 då 276 sprang på tid.

Esefjorden er omkransa av vakre, men ville fjell. Tjugatoten 1098, Keipen 1399, Vindreken 1273 og Raudmelen 972 moh. Vegen rundt Esefjorden er også ein del av den nasjonale turistvegen over Gaularfjellet Vi hevdar difor at vi har verdas flottaste landevegsløp. Dei siste åra har det vore aukande interesse for å vere med på landevegsløp som Esefjorden Rundt.

Ein folkefest

Esefjorden Rundt har gjennom åra utvikla seg til å vere ein stor folkefest med over 900 deltakarar. Over halvparten er under 16 år. Esefjorden Rundt har såleis vorte ei festførestilling i Balestrand kvar 1.mai, og på spøk er det sagt at dette må vere verdas lengste 1.mai-tog.

Vi legg vekt på å skape eit arrangement for alle – både når det gjeld innhald, fysisk form og alder. På turen rundt fjorden kan du som trimmar delta i spørjekonkurranse.

Arrangørstab

Kvart år stiller ein rutinert arrangørstab opp og gjer ein kjempejobb. For at eit såpass stort arrangementet skal framstå slik vi ynskjer, er vi heilt avhenginge av at mange gjer ein frivillig innsats. 

 

Helsing Esefjorden Rundt

Løpsinvitasjonar

efr2020.pdf
efr2019.pdf
efr2018.pdf
efr2017.pdf
efr2016.pdf
efr2015.pdf
efr2014.pdf
efr2013.pdf
efr2012.pdf
efr2011.pdf
efr2010.pdf
efr2009.pdf
efr2008.pdf


Lenkjer

–Gjer Gråstein av Gull, Sogn Avis 2016
EfR-plakat 2017
Artikkel Sogn Avis 2018
2012 Artikkel Sogn Avis
2011 Artikkel Sogn Avis
2010 Biletserie Sogn Avis
2010 Artikkel Sogn Avis
2010 Artikkel NRK
2009, biletserie Sogn Avis
2009, artikkel NRK
2008, Bileteserie Sogn Avis
2008, Artikkel Sogn Avis
2008, Artikkel NRK
2007, Bileteserie, Kjetil Bakken
2007, Bileteserie i Sogn Avis
2007 Artikkel Sogn Avis