Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Lewis, Michael John

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 42:50
Siste resultat: 48:06 (EFR 1992)
Klubbar: Balestrand IL Sygna v.g.s.

Løpsresultat

EFR 198743:29
EFR 198842:50
EFR 199248:06


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå