Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Reme, Atle

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 14
Personleg rekord: 39:03
Siste resultat: 46:07 (EFR 2000)
Klubbar: Vikane IL Styrk

Løpsresultat

EFR 198739:31
EFR 198840:48
EFR 198942:56
EFR 199045:17
EFR 199140:06
EFR 199341:24
EFR 199440:41
EFR 199540:18
EFR 199639:03
EFR 199741:28
EFR 199841:24
EFR 200046:07


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå