Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Teigen, Ragnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 37:38
Siste resultat: 38:35 (EFR 1992)
Klubbar: Dals?yra

Løpsresultat

EFR 198739:49
EFR 199037:38
EFR 199138:39
EFR 199238:35


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå