Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Distad, Erik

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 30:41
Siste resultat: 32:36 (EFR 1993)
Klubbar: Fj?rland IL

Løpsresultat

EFR 198332:25
EFR 198431:09
EFR 198531:54
EFR 198631:01
EFR 198730:41
EFR 198930:47
EFR 199031:38
EFR 199132:21
EFR 199231:26
EFR 199332:36


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå