Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Tonning, Jan Helge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 38:43
Siste resultat: 41:33 (EFR 1993)
Klubbar: Sentrum IL Hyllestad IL

Løpsresultat

EFR 198738:43
EFR 199040:43
EFR 199139:58
EFR 199240:47
EFR 199341:33


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå