Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hillersøy, Bjørg

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 33:15
Siste resultat: 33:15 (EFR 1992)
Klubbar: Flor? Turn & Idrettsforening

Løpsresultat

EFR 198735:41
EFR 199133:17
EFR 199233:15


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå