Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Døsen, Svein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 23
Personleg rekord: 36:33
Siste resultat: 36:33 (EFR 1991)
Klubbar: Luster IL

Løpsresultat

EFR 198436:43
EFR 198537:50
EFR 198637:38
EFR 198739:04
EFR 198837:25
EFR 198936:56
EFR 199038:16
EFR 199136:33


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå