Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Simonsen, Andre

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 29:53
Siste resultat: 30:53 (EFR 2015)
Klubbar: Kyrkjeb? IL Loddefjordl?perne

Løpsresultat

EFR 198831:02
EFR 199231:57
EFR 199329:53
EFR 201530:53


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå