Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Eikemo, Gunnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 35:00
Siste resultat: 37:38 (EFR 1989)
Klubbar: Kaupanger IL

Løpsresultat

EFR 198439:24
EFR 198538:17
EFR 198635:00
EFR 198736:33
EFR 198836:13
EFR 198937:38


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå