Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Bering, Bjørn

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 33:31
Siste resultat: 33:32 (EFR 1991)
Klubbar: Kaupanger IL Fylkesarkivet S&F

Løpsresultat

EFR 198833:31
EFR 199133:32


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå