Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Bosdal, Janne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 36:16
Siste resultat: 37:06 (EFR 1991)
Klubbar: Lavikdal IL Torvund IL

Løpsresultat

EFR 198837:58
EFR 198936:16
EFR 199040:33
EFR 199137:06


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå