Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Sørheim, Kåre Jan

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 40:19
Siste resultat: 40:19 (EFR 1988)
Klubbar: Aurland IL

Løpsresultat

EFR 198840:19


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå