Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Eikemo, Håvard

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 36:13
Siste resultat: 37:39 (EFR 1989)
Klubbar: Kaupanger IL

Løpsresultat

EFR 198541:58
EFR 198637:14
EFR 198736:16
EFR 198836:13
EFR 198937:39


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå