Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Rutledal, Henning

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 30:23
Siste resultat: 32:20 (EFR 1997)
Klubbar: Brekke IL

Løpsresultat

EFR 198831:34
EFR 198930:29
EFR 199031:08
EFR 199131:17
EFR 199331:11
EFR 199530:23
EFR 199732:20


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå