Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Moen, Stig Morten

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 28:28
Siste resultat: 28:53 (EFR 2000)
Klubbar: IL Jotun Sogn FIK

Løpsresultat

EFR 198830:42
EFR 198928:28
EFR 199928:44
EFR 200028:53


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå