Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Eiken, Sigurd

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 9
Personleg rekord: 27:35
Siste resultat: 27:35 (EFR 1984)
Klubbar: Sogndal IL

Løpsresultat

EFR 197929:38
EFR 198028:37
EFR 198128:32
EFR 198328:17
EFR 198427:35


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå