Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Andersen, Odd

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 34:17
Siste resultat: 34:32 (EFR 1987)
Klubbar: Sogndal IL

Løpsresultat

EFR 198536:18
EFR 198634:17
EFR 198734:32


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå