Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Gjeraker, Ingrid Hjetland

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 21
Personleg rekord: 42:37
Siste resultat: 45:29 (EFR 2012)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 200942:37
EFR 2010TRIM
EFR 201245:29
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2017TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå