Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Einarsen, Jan Knut

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 8
Personleg rekord: 31:13
Siste resultat: 35:46 (EFR 1990)
Klubbar: Sogndal IL

Løpsresultat

EFR 197933:43
EFR 198031:13
EFR 198132:37
EFR 198231:44
EFR 198331:47
EFR 198432:00
EFR 198532:54
EFR 198634:40
EFR 199035:46


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå