Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Eitungjerde, Knut Steinar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 36:06
Siste resultat: 38:20 (EFR 2004)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 199538:32
EFR 199736:06
EFR 200438:20


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå