Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Rønnestad, Øystein Pedersen

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 22
Personleg rekord: 31:22
Siste resultat: 31:47 (EFR 2015)
Klubbar: Balestrand IL Hydro Bedriftsidrettsl. F?rde CK

Løpsresultat

EFR 200239:26
EFR 200437:51
EFR 200733:41
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 201132:59
EFR 201231:22
EFR 201334:03
EFR 2014TRIM
EFR 201531:47
EFR 2016TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå