Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Eldevik, Jon Birger

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 33:45
Siste resultat: 40:35 (EFR 1995)
Klubbar: Hafslo IL

Løpsresultat

EFR 198334:19
EFR 198533:45
EFR 199540:35


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå