Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Thorsen, Yngve

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 30:11
Siste resultat: 30:30 (EFR 2000)
Klubbar: Gaular IL F?rde IL

Løpsresultat

EFR 198935:05
EFR 199930:11
EFR 200030:30


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå