Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Sønnesyn, Sissel

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 35:03
Siste resultat: 37:33 (EFR 1997)
Klubbar: Hallingdal FIK Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 198935:03
EFR 199035:28
EFR 199336:44
EFR 199435:58
EFR 199535:23
EFR 199737:33


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå