Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Rognebakke, Odd

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 29:17
Siste resultat: 31:00 (EFR 2007)
Klubbar: Tambarskjelvar IL

Løpsresultat

EFR 198930:53
EFR 199330:33
EFR 199430:16
EFR 199529:41
EFR 199629:17
EFR 199730:02
EFR 200430:01
EFR 200530:21
EFR 200630:36
EFR 200731:00


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå