Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Andersen, Ragnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 33:01
Siste resultat: 39:29 (EFR 1993)
Klubbar: Gaular IL IL Gular

Løpsresultat

EFR 198533:01
EFR 198633:03
EFR 199135:12
EFR 199237:29
EFR 199339:29


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå