Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Engan, Gunnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 27
Personleg rekord: 30:37
Siste resultat: 37:12 (EFR 2008)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198434:07
EFR 198531:50
EFR 198632:06
EFR 198730:37
EFR 198931:46
EFR 199033:25
EFR 199236:15
EFR 200235:48
EFR 200436:13
EFR 200536:40
EFR 200837:12
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå