Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Svaai, Johnny

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 29:34
Siste resultat: 30:55 (EFR 1995)
Klubbar: ?rdalstangen IL ?. ?rdal BIL

Løpsresultat

EFR 198930:52
EFR 199030:25
EFR 199129:34
EFR 199329:34
EFR 199431:04
EFR 199530:55


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå