Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Moen, Liv

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 36:57
Siste resultat: 37:17 (EFR 1996)
Klubbar: IL Jotun

Løpsresultat

EFR 198936:57
EFR 199037:49
EFR 199137:45
EFR 199637:17


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå