Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Dale, Odd Arild

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 30:39
Siste resultat: 30:39 (EFR 1991)
Klubbar: Berge & Co F?rde

Løpsresultat

EFR 198931:40
EFR 199032:23
EFR 199130:39


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå