Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Clausen, Magne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 32:29
Siste resultat: 34:40 (EFR 1995)
Klubbar: Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 198933:14
EFR 199036:01
EFR 199134:24
EFR 199232:29
EFR 199333:02
EFR 199534:40


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå