Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Rendedal, Roy Kennet

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 22
Personleg rekord: 33:20
Siste resultat: 35:53 (EFR 2010)
Klubbar: Balestrand IL Vetlefjorden IL

Løpsresultat

EFR 200733:20
EFR 200833:54
EFR 2009TRIM
EFR 201035:53
EFR 2014TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå