Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Gjeraker, Anna Hjetland

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 28
Personleg rekord: 39:40
Siste resultat: 39:40 (EFR 2009)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 2008TRIM
EFR 200939:40
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå