Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Ese, Dag

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 16
Personleg rekord: 30:11
Siste resultat: 35:08 (EFR 1999)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198033:04
EFR 198233:04
EFR 198432:00
EFR 198531:09
EFR 198930:12
EFR 199030:52
EFR 199130:11
EFR 199230:42
EFR 199332:22
EFR 199732:38
EFR 199835:08
EFR 199935:08
EFR 2007TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå