Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Ese, Oddbjørn

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 27:59
Siste resultat: 30:14 (EFR 2000)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 199332:04
EFR 199430:58
EFR 199528:54
EFR 199627:59
EFR 199728:53
EFR 199828:43
EFR 200030:14


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå