Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Høyrem, Alf M

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 31:40
Siste resultat: 37:58 (EFR 2013)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 199032:24
EFR 199131:43
EFR 199231:40
EFR 199832:58
EFR 200034:10
EFR 200133:45
EFR 200234:10
EFR 200334:02
EFR 200433:40
EFR 200834:12
EFR 201337:58


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå