Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Sæbø, Arne Inge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 16
Personleg rekord: 29:43
Siste resultat: 35:58 (EFR 2004)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 199029:51
EFR 199129:43
EFR 199229:48
EFR 199432:09
EFR 199533:01
EFR 199631:58
EFR 199732:32
EFR 199832:40
EFR 199932:28
EFR 200033:25
EFR 200133:21
EFR 200235:08
EFR 200337:03
EFR 200435:58


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå