Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Rutledal, Henrik

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 30:45
Siste resultat: 31:34 (EFR 1996)
Klubbar: Brekke IL

Løpsresultat

EFR 199045:23
EFR 199139:32
EFR 199236:45
EFR 199335:42
EFR 199431:16
EFR 199530:45
EFR 199631:34


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå