Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Kvammen, Tor Kristian

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 46:51
Siste resultat: 46:51 (EFR 1990)
Klubbar: J?lster IL

Løpsresultat

EFR 199046:51


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå