Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Øyum, Sigurd Tore

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 30:24
Siste resultat: 31:36 (EFR 1999)
Klubbar: Aurland IL

Løpsresultat

EFR 199032:08
EFR 199130:24
EFR 199231:35
EFR 199331:09
EFR 199430:35
EFR 199532:49
EFR 199633:48
EFR 199732:46
EFR 199834:33
EFR 199931:36


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå