Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Kalstad, Roald

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 37:33
Siste resultat: 38:57 (EFR 1999)
Klubbar: Sogn Sykkelklubb SCK Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 199038:47
EFR 199239:44
EFR 199638:23
EFR 199737:33
EFR 199838:23
EFR 199938:57


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå