Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Kolhaug, Arnold

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 41:35
Siste resultat: 49:07 (EFR 1997)
Klubbar: Gilde BIL

Løpsresultat

EFR 199041:35
EFR 199142:24
EFR 199242:10
EFR 199343:33
EFR 199447:29
EFR 199544:13
EFR 199647:18
EFR 199749:07


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå