Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Fløholm, Nils Gisle

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 9
Personleg rekord: 38:45
Siste resultat: 43:02 (EFR 1996)
Klubbar: Flor? Turn & Idrettsforening

Løpsresultat

EFR 199042:53
EFR 199138:45
EFR 199238:53
EFR 199542:55
EFR 199643:02


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå