Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Lysne, Nils

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 31:04
Siste resultat: 35:06 (EFR 1999)
Klubbar: L?rdal IL

Løpsresultat

EFR 199031:04
EFR 199632:59
EFR 199835:28
EFR 199935:06


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå