Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Fardal, Karstein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 29
Personleg rekord: 35:42
Siste resultat: 35:58 (EFR 1988)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198437:41
EFR 198637:06
EFR 198735:42
EFR 198835:58
EFR 2007TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2018TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå