Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Kalstad, Bjørn

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 35:43
Siste resultat: 35:43 (EFR 1999)
Klubbar: Nes vel Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 199640:00
EFR 199735:48
EFR 199836:25
EFR 199935:43


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå