Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Farnes, Magnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 36:14
Siste resultat: 43:22 (EFR 1986)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198536:14
EFR 198643:22


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå