Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Feten, Oddgeir

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 33
Personleg rekord: 32:21
Siste resultat: 34:17 (EFR 1992)
Klubbar: Sentrum IL Hyllestad IL

Løpsresultat

EFR 198534:50
EFR 198632:21
EFR 198732:22
EFR 198833:27
EFR 198932:36
EFR 199033:40
EFR 199133:48
EFR 199234:17
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå